Ons doel

Het doel van het VST is een actieve bijdrage leveren tijdens zoekacties naar vermiste personen en/of goederen onder leiding van de Politie. Het VST is een stichting in stand gehouden door Veteranen, oud Politiemedewerkers en overige geüniformeerde beroepen. Allen op vrijwillige basis.

Respect, kameraadschap en discipline is onze basis . Mede door ervaringen opgedaan in crisisgebieden weten we wat met gedisciplineerd teamwork bereikt kan worden. De stichting Veteranen Search Team organiseert op jaarbasis diverse trainingsmomenten om de kennis en kunde van onze vrijwilligers op hoger niveau te brengen. In het korte bestaan is de Stichting inmiddels meerdere malen ingezet. Wij hopen natuurlijk dat de inzet beperkt blijft maar mocht het nodig zijn zullen we er altijd staan.

Statement 

Ons team stelt zichzelf tot doel om van grote toegevoegde waarde te zijn voor de overheidsdiensten bij een vermissing. Wij bundelen hier de kracht en kennis van veteranen en overig geüniformeerd personeel. Onderscheidend vermogen ligt in het handhaven van discipline, respect voor de zaak en de participatiedrang onder de vrijwilligers.

Een klein deel van onze vrijwilligers is tijdens uitvoering van vredesmissies in het verleden beschadigd geraakt. Deelname aan inzet met de stichting geeft kracht en kameraadschap, wat herstel bevordert. Daar waar mogelijk ondersteunt de stichting de vrijwilligers in het stellen van doelen en het behalen daarvan.

Van een vermissing is voor de Politie sprake als een persoon onverwacht verdwenen is en het onbekend is waar hij/zij nu is. Zijn/haar afwezigheid is afwijkend ten opzichte van het normale gedrag. En het moet in het belang van de vermiste persoon zijn dat deze wordt gevonden.

Het beleidsplan

De Stichting VST bestaat voor 85% uit veteranen. De rest zijn vertegenwoordigers van overige geüniformeerde diensten.
Naast de ervaring en training opgedaan in (missie gerelateerde) veldtrainingen ontwikkelt de Stichting haar vrijwilligers door middel van training. Hierbij wordt gebruik gemaakt van externe trainers en interne kennisbronnen.

De financiële middelen komen hoofdzakelijk uit sponsoring en donaties. Geld is noodzakelijk voor inzet van kleding en materieel, voeding en transport, alsmede opleiding en ontwikkeling. De penningmeester houdt het overzicht over inkomsten en uitgaven en keurt daar waar nodig aan de hand van het beleidsplan aanvragen goed of keurt deze af als deze in strijd zijn met het beleidsplan. Bestuursleden zijn bevoegd kostendekkende declaraties te voeren over vervoer, nimmer voor uren. Bestuursleden hanteren een erecode welke het financieel gezond houden van de Stichting waarborgt.

Stel hier je vraag

Stel hier je vraag